Select Page

2 imagini: militari călare, Depozitul de Remontă Jegălia, 1939