Select Page

2 imagini: Portrete, Depozitul de Armăsari Slobozia, 1939