Select Page

Înmormîntarea Elenei Alx. Filip etatea 2 ani, 23 ianuarie 1944