Select Page

Căpitanul Ștefan Stoika Comandantul Artileriei Tabla-Buții cu grupul său de comandă, 1916

Grup de militari, reproducere

DAM by IDimager http://www.idimager.com/WP/?page_id=20