Select Page

Portret de fată în uniformă de străjer (https://ro.wikipedia.org/wiki/Straja_%C8%9A%C4%83rii)